Hannah Arendt

Hannah Arendt

Arendt, Hannah

HANNAH ARENDT (1906–1975) var en av forrige århundres mest betydningsfulle politiske tenkere. Hun studerte filosofi, gresk og teologi i Marburg og Heidelberg. Blant hennes lærere var Martin Heidegger, Karl Jaspers og Edmund Husserl. I 1933 ble hun tvunget til å forlate Hitlers Tyskland, og i 1940 emigrerte Arendt til USA. Her underviste hun ved en rekke universiteter, og i 1959 ble hun den første kvinne utnevnt til et fullt professorat ved Princeton-universitetet. Foruten Vita activa (1996) er hennes mest kjente verk Eichmann i Jerusalem. En rapport om ondskapens banalitet (1963, norsk utgave 1998). I 2019 redigerte Rune Slagstad artikkelsamlingen Politikk i dystre tider, et utvalg sentrale tekster som belyser Hannah Arendts filosofi og politiske tenkning. Våren 2021 planlegger vi å utgi Men i dark times, opprinnelig utgitt i 1968.

Bøker av Arendt, Hannah: