16

Beauvoir, Simone de

Simone de Beauvoir (1908 - 1986) er berømt for det feministiske hovedverket Det annet kjønn og for sine mange romaner, blant annet Gjesten. I bøkene En veloppdragen ung pikes erindringer, som er en oppvekstskildring, og Moden alder (La force de l'âge) skriver de Beauvoir om sin egen utvikling som kvinne, tenker og samfunnsaktør.

Bøker av Beauvoir, Simone de: