Stanley Cavell: Erfaring og det hverdagslige

Stanley Cavell: Erfaring og det hverdagslige

Pris:
279.00
ISBN: 9788253018850
Utgivelsesår: 1998
Status: I salg
Innbinding: h
Oversatt av: Agnete Øye

Erfaringer og det hverdagslige

Boka består av en rekke essays fra Must We Mean What We Say? (1969) og In Quest of the Ordinary (1988).

Cavells filosofi kan ses som et forsøk på å rehabilitere den rollen det hverdagslige spiller for vår erfaring. I det hverdagslige utgjør både vårt forhold til verden og vårt forhold til andre en bakgrunn som muliggjør erfaring. En undersøkelse av det hverdagsliges natur blir derfor samtidig en form for selverkjennelse, der både det personlige og det intersubjektive er innreflektert.

Forsøket på å avdekke det intersubjektive i det subjektive så vel som det subjektive det intersubjektive, preger hele Cavells forfatterskap. Dette viser seg gjennom hans interesse for den estetiske smaksdommen, hans tematisering av biografien og hans høyst personlige filosofiske prosa.

I utvalget er det lagt vekt på å tydeliggjøre bredden i Cavells forfatterskap. Både hans bidrag til språkfilosofien og hans mer estetisk orienterte essays er representert.

Stephen Mulhall har skrevet innledningen til den norske utgaven.

Forfatter(e):