1444

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253017846
Utgivelsesår: 1996
Status: I salg
Innbinding: h

Erotismen

Georges Bataille

Erotismen forstås som en bekreftelse av livet inn i døden. For bokas forfatter kjennetegnes den moderne verden av at den har fortrengt den sakrale sfæren. Det eneste uttrykk overskridelsen kan få i en profan verden, er gjennom poesiens språk.
Georges Batailles Erotismen, fra 1957, er bok nummer 15 i Pax Palimpsest.

Såvel i sine romaner som i sitt teoretiske forfatterskap tar Bataille for seg forholdet mellom den profane verden og erfaringer knyttet til religion, ekstase og erotikk.

Sentralt i denne analysen står Erotismen, et arbeid Michel Foucault har plassert blant vårt århundres viktigste bidrag til filosofien. Erotismen forstås som en grunnleggende dimensjon ved menneskelivet, som en bekreftelse av livet helt inn i døden.

For Bataille kjennetegnes den moderne verden av at den har fortrengt den sakrale sfæren. Det eneste uttrykket overskridelsen kan få i en profan verden er gjennom poesiens språk.

Espen Hammer har skrevet innledningen til den norske utgaven.

Forfatter(e):