Pris:
399.00
ISBN: 9788253034393
Utgivelsesår: 2013
Status: I salg
Sideantall: 180

Historie

En innføring i grunnlagsproblemer

Hva gjør man, når man «skjærer til» en historietekst? Å skrive historie utfordrer leseren til å reflektere over de valg man gjør når man arbeider som historiker og å være bevisst hvilke konsekvenser valgene får. Noen metodiske spørsmål man støter på hører til klassiske problemer i faget, mens andre har fått urimelig liten oppmerksomhet. Til de første hører problemer omkring
historikerens samfunnsrolle, om objektivitet og sannhet, om språkets rolle, om forholdet mellom aktør og struktur, om hvorvidt faget først og fremst er individualiserende eller generaliserende, og om hvordan historikere forklarer og fortolker. Til de spørsmål som så langt har fått liten oppmerksomhet, hører historikernes bruk av dimensjonen tid, om forholdet mellom fornuft og følelser, om hvordan man klassifiserer og ordner verden – og om originalitet i forskningen. Samlet gir boka en innføring i hvilke grunnlagsproblemer man bør ha tenkt gjennom når man skriver en historietekst.

Forfatter(e):