1178

Pris:
218.00
Førpris: 249.00
ISBN: 9788253025872
Utgivelsesår: 2003
Status: Utsolgt
Innbinding: ib
Utgitt år: 2003
Innbinding: ib

Vår kollektive dårskap

Hvordan perverteres den norske offentlige samtalen?

Boken tar for seg den offentlige samtalen, selve den energiskapende livsprosessen i et demokratisk samfunn. Boken kan leses som et utkast til en katalog over mekanismer som perverterer offentlige ordskifter i vårt land, og hindrer at folk flest får holdbar kunnskap om samfunnsforhold, slik at de som styrer må forholde seg til den.

Forfatter(e):