583

Pris:
299.00
ISBN: 9788253017501
Utgivelsesår: 1996
Status: I salg
Innbinding: h
Originalens tittel: The human condition

Vita activa

Hannah Arendts Vita activa - Det virksomme liv fra 1960 er bok nummer 11 i Pax Palimpsest.

Vita activa er Arendts hovedverk. Her gir hun en historisk analyse av forholdet mellom det aktive livets tre komponenter: arbeid, produksjon og handing. Arbeidet bidrar til å opprettholde livet. Tilvirkning er menneskets aktivitet innenfor en tingverden. Først med handlingen oppstår den politiske sfære.

Politikken er grunnlagt på et mangfold av oppfatninger og meninger. Debatt og diskusjon innenfor et offentlig forum utgjør politikkens sanne vesen. Forsvinner pluraliteten i det offentlige, så forsvinner politikken - og med den betingelsene for menneskelig frihet.

Hannah Arendts analyse av det politiske livet er fremdeles aktuell. Flere av vår tids mest sentrale tenkere - bl.a. Jürgen Habermas og Cornelius Castoriadis - kan sies å representere en kritisk videreføring av Arendts tanker.

Arne Johan Vetlesen har skrevet innledningen til den norske utgaven.

Forfatter(e):