1513

Pris:
262.00
Førpris: 299.00
ISBN: 9788253029368
Utgivelsesår: 2007
Status: I salg
Innbinding: h
Oversatt av: Tore Slaatta

Viten om viten og refleksivitet

Pierre Bourdieu

På bakgrunn av en historisk og sosiologisk analyse av vitenskapen og vitenskapsbegrepet forsvarer Bourdieu den vitenskapelige frihet og den frie forskning.
På bakgrunn av en historisk og sosiologisk analyse av vitenskapen og vitenskapsbegrepet forsvarer Bourdieu den vitenskapelige frihet og den frie forskning. Bourdieu analyserer forskjellige aspekter av begrepet objektivitet innen for human- og samfunnsvitenskapene og advarer mot at økonomiske interesser får stadig større innflytelse, og at grensen mellom universitetenes grunnforskning og den anvendte forskning utviskes. Bourdieus prosjekt er å finne en vei mellom ytterpunktene, mellom forestillingen om en ren vitenskap og den rene relativisme. Han ser objektivitet og sann viten det finnes grader av, og under gunstige betingelser kan vitenskapen rykke stadig nærmere, og oppnå en stadig mer universell eller mer objektiv viten. Hans bærende idé er at viten produseres i et felt, som har oppnådd en viss autonomi i forhold til religiøse, politiske og økonomiske makter. Men denne autonomien er truet. Siste del av boka handler om samfunnsvitenskapens refleksivitet eller selvanalyse hvor leseren for første gang kommer systematisk inn på personen Bourdieu. Et vesentlig poeng er at forskningen ikke kun er styrt av objektivitet og rasjonalitet, men er underlagt en rekke sosiale og samfunnsmessige betingelser som definerer og virker styrende for den vitenskapelige praksis.

Presse

 

Forfatter(e):