Foto: Valentyn Kuzan

Foto: Valentyn Kuzan

Å lese for å forstå

Bildene fra Russlands angrep mot Ukraina er skremmende. I den ukrainske forfatteren Serhij Zjadans to svært aktuelle romaner skriver han om konfliktområdene øst i landet. 

Serhij Zjadan (f. 1974) er en av Ukrainas mest toneangivende forfattere, og regnes som en av de fremste innen sin generasjon. Zjadan er født i Luhansk fylke helt øst i Ukraina, og er nå bosatt i Kharkiv. Begge områder er nå under angrep fra Russland. 

For dem som ønsker å lære mer om situasjonen er romanene hans Anarchy in the UKR og Mesopotamia de eneste skjønnlitterære bøkene som er oversatt fra ukrainsk til norsk. Begge titlene er tilgjengelige som e-bok. 

Anarchy in the UKR handler om å vokse opp i det postsovjetiske Ukraina fra 80-tallet til i dag. I bokas andre del skildrer Zjadan sin reise inn bak frontlinjene til de prorussiske opprørerne i Øst-Ukraina i 2014. Tanker rundt frihet, hva friheten betyr og hvorfor den er så nødvendig gjennomsyrer boka. Pocketutgaven av Anarchy in the UKR utkommer 24. mars. 
Les mer om boka her

Mesopotamia er satt til Kharkiv, hvor ni personers veier krysses. Felles for dem alle er at de er vokst opp etter jernteppets fall og har mistet stadig flere illusjoner om det kaotiske postkommunistiske hjemlandet. Allikevel nærer de fremdeles små håp om å skape seg et anstendig liv. Gjennom disse ni sammenvevde historiene skildres Zjadans Kharkiv, både det vakre og det nedslitte, det vemodige og det humoristiske.
Les mer om boka her

Zjadans roman Internatet utkommer på norsk tidlig vår 2023, oversatt av Dagfinn Foldøy.
Les mer om boka her