Katla

Pris:
349.00
Førpris: 399.00
ISBN: 9788253043227
Status: Forventes utgitt 27.9.2022
Utgitt år: 2022
Innbinding: Innbundet
Oversatt av: Hedda Vormeland
Orginalens tittel: Katla. De Reis naar Dorestad

Katla

En vikingkvinnes usedvanlige sjøreise

Hadde skandinaviske kvinner en spesielt fri og uavhengig posisjon i vikingtiden?

Det mener den nederlandske historikeren Luit van der Tuuk, og han ser den unge Katla, som reiste alene sjøveien fra Birka, Sveriges viktigste handelsplass i vikingtiden, til Nederland i 852, som et slående eksempel på en slik kvinne.

Fortellingen om Katlas usedvanlige reise byr på et unikt innblikk i kvinners handlingsrom og bevegelsesfrihet i det norrøne samfunnet, et samfunn på vei inn i en brytningstid mellom hedensk tro og kristendommen. Katlas egen mor er en tidlig kristen, en dypt troende kvinne. Før hun dør oppfordrer hun datteren til å reise til Dorestad, et viktig handelsknutepunkt i Nederland på 800-tallet, for å dele sin omfattende arv med de mange fattige der.

Vi har ikke så mye sikker kunnskap om Katlas liv. Men gjennom nærstudier av en rekke kilder nøster forfatteren sammen trådene til en fengslende fortelling om hvordan livet til den modige og pliktoppfyllende jenta kan ha sett ut. Fremstillingen av kvinneliv i norrøn tid er ofte preget av fortellinger om sterke kvinner som regjerte i hjemmet, mens mennene dro på vikingtokt eller handelsreiser. Hvordan denne handelen var organisert og hvor handelsrutene gikk, hva som var de viktigste havnene, og hvordan man navigerte skipene og beskrivelser av disse, er også tatt med i denne boken. Vikingtiden er en av de mest populære tidsepokene i moderne historiefremstilling, og historien om Katla skiller seg ut og bidrar til å utfylle bildet vi har av denne perioden.