Wehrmacht og jødene[1]

Wehrmacht og jødene

Onsdag 23. mars holder historiker og forfatter Torgeir E. Sæveraas foredrag på Jødisk Museum i Oslo, med utgangspunkt i hans kritikerroste bok Wehrmacht i Norge.

Kampen mot «verdensjødedommen» sto sentralt i Nazi-Tysklands propaganda under den andre verdenskrig. Angivelig skulle en konspirasjon av mektige, skjulte krefter ha dannet en sammensvergelse mot Tyskland. I denne kampen mente nazistene det var tillatt å benytte alle tenkelige og utenkelige midler. Resultatet ble en voldsorgie og et nærmest industrielt utført folkemord i en skala verden aldri ellers har opplevd, hverken før eller senere. 
 
Nazi-Tysklands fremste instrument for å oppnå sine politiske, militære og strategiske mål, var de militære styrkene – Wehrmacht. Likevel dannet det seg i etterkrigstiden en seiglivet myte om at Wehrmacht var en aktør som måtte ansees som adskilt fra nazi-regimets politikk. Tyske generaler og veteraner påsto at de militære styrkene hadde kjempet seg gjennom krigen med fanene høyt hevet og med uplettet skjold, mens det var de kriminelle organisasjonene SS og Gestapo som hadde stått bak nazi-regimets mange forbrytelser, deriblant folkemordet på jødene. 
 
Sæveraas vil blant annet drøfte hvorvidt den ideologiske innstillingen hos de tyske militære styrkene i Norge var annerledes enn blant Wehrmachts avdelinger i det øvrige tyskokkuperte Europa. Han ser på hvordan den tyske militærmakten i Norge forholdt seg til både de norske jødene og det nazistiske verdensbildet.