Vil du utgi boken din på Pax Forlag?

Da er det nyttig å vite at vi ikke utgir norsk skjønnlitteratur. Vi har mange skjønnlitterære utgivelser, men de er alle oversatt fra andre språk.

Derimot er du velkommen til å sende oss sakprosamanuskripter skrevet på norsk. Vi utgir både fagbøker beregnet til bruk på universiteter og høgskoler, og generell sakprosa for allmennmarkedet. Vi utgir også debattbøker, dokumentarbøker og biografier. 

Send manuskriptet til manus@pax.no. Legg ved et følgebrev der du gjør rede for bokprosjektet ditt og hvem du tenker vil ha glede av boken.

Du vil få svar i løpet av 6-8 uker.