Forfatter på Pax?

Har du et manus du ønsker at Pax Forlag skal vurdere for utgivelse?

Da er det nyttig å vite at vi ikke utgir lyrikk og heller ikke norsk skjønnlitteratur. Vi har mange skjønnlitterære utgivelser, men de er alle oversatt. Derimot er du velkommen til å sende oss bøker innenfor de fleste fagområder. Det kan være pensumrelaterte bøker beregnet til bruk på universitet og høgskole eller det kan være bøker beregnet på allmennmarkedet. Vi utgir også debattbøker, dokumentarbøker og biografier. Send med et følgebrev der du gjør rede for bokprosjektet, og hvem du tenker at skal lese dette.

Manuskriptet sender du til pax@pax.no