Personvernerklæring for Pax Forlag

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan Pax Forlag innhenter, oppbevarer og behandler personopplysningene til våre kunder, brukere av nettsiden vår, forfattere og andre samarbeidspartnere.

Vår innhenting og oppbevaring av persondata skal være i tråd med personvernloven som trer i kraft 1. juli 2018. Pax Forlag er behandlingsansvarlig for at innhenting, registrering og lagring skjer i henhold til norsk og europeisk regelverk om personvern.

Vi behandler personopplysninger til kunder som handler i vår nettbutikk, mottakere av vårt nyhetsbrev og enkeltpersoner vi har avtaler med. Personopplysningene oppbevarer vi for å kunne oppfylle inngåtte forpliktelser og yte service i kontakt med enkeltpersoner. Vi oppbevarer også personopplysninger vi er pålagt av bokføringsloven og regnskapslovgivningen.

Hvilke opplysninger bruker vi til hva:

Vi tar vare på følgende personopplysninger om våre forbindelser:

  • Kunder: kontaktopplysninger og kjøpshistorikk.
  • Nyhetsbrevsmottakere: navn og epost-adresse.
  • Forfattere, oversettere og andre samarbeidspartnere: kontaktopplysninger.

All informasjon vi oppbevarer om kunder og mottakere av vårt nyhetsbrev er opplysninger de har oppgitt selv, enten via vår nettside pax.no, på epost eller per post.

All informasjon om våre samarbeidspartnere er mottatt i henhold til avtale inngått med den enkelte og er oppgitt frivillig.

På våre nettsider bruker vi informasjonskapsler i henhold til ekomloven §2-7b, som omhandler lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Deling av personopplysninger

Kundeopplysninger innhentes, lagres og/eller behandles av følgende tredjeparter:

  • Custompublish AS, leverandør av våre nettsider, inkludert nettbutikken.
  • Dibs, nettbutikkens betalingsleverandør. Dibs har kun tilgang til kortinformasjon.
  • Mailchimp, håndterer vårt nyhetsbrevregister og utsending av det.
  • Uni Økonomi, regnskapsprogram med tilgang til alle opplysninger utenom kortinformasjon.

Med disse tredjepartene har Pax Forlag inngått databehandleravtale som skal sikre kundens opplysninger.

Innsyn, endring og sletting

Vi tar vare på personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet for den inngåtte avtalen. Så lenge våre kunder er i en viss kontakt med oss anser vi det som et aktivt forhold. Noe lengre lagring kan forekomme for å oppfylle lovpålagte plikter, som for eksempel regnskapslovgivningen.

For Pax Forlag er det viktig at vi har riktige opplysninger om deg. Som vår kunde eller kontakt har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har om deg, endre dem eller få dem slettet.

Har du spørsmål om personvernerklæringen eller ønsker innsyn i dine personopplysninger kan du kontakte oss på pax@pax.no.