Immanuel Kant

Immanuel Kant

Kant, Immanuel

Immanuel Kant (1724-1804) ble født i den øst-prøyssiske handelsbyen Königsberg, hvor han tilbrakte hele sitt liv. Etter en periode som huslærer og privatdosent, ble han utnevnt til professor i logikk og metafysikk. I 1781 publiserte han Kritikk av den rene fornuft, som raskt ga ham status som en av samtidens viktigste filosofer.

I tillegg til sine tre store kritikker, fremla Kant originale bidrag innen så forskjellige emner som astronomi, antropologi, geografi, fysikk, teologi og statsvitenskap.

Bøker av Kant, Immanuel: