Jon Suul

Suul, Jon

Jon Suul (f. 1948) er født i Trondhjem med verdals- og jamtlandslekter. Suul er utdannet arkitekt og dr.ing. ved NTH/NTNU og har bl.a. jobbet som avdelingsdirektør ved Direktoratet for naturforvaltning, assisterende riksantikvar ved Riksantikvaren og dels parallelt for Nordisk Ministerråd og direktør for Norsk Kulturminnefond, før han ble pensjonert. Han har vært samler hele livet. Hovedinteresser: Fugler og kulturarv.

Bøker av Suul, Jon: